Stanislav Cibuľa

 Odborný garant

·         profesionálny barman a barista
·         Latte ART Championship 2012 2. miesto
·         Účastník World Latte Art Championship
          Maastricht 2011
·         Latte ART Championship 2011 1. miesto
·         barista SR 2011 2. miesto
·         Absolútny víťaz BARISTA OPEN 2010/2011
          Praha marec 2011
·         Barista Open Top Cafe Praha     
          február 2011 1.miesto         
·         barista Open Trieste október 2010 1.miesto
·         účastník WBC London 2010
·         barista Open ČR máj 2010 1.miesto
·         barista SR 2010 1. miesto
·         barista SR 2008 2. miesto
·         účasník WBC Tokio 2007
·         barista SR 2007 1. miesto
·         barista SR 2006 5. miesto
·         barista SR 2005 5. miesto
·         barista ČR 2005 7. miesto
·         účastník svetových a domácich súťaží baristov
·         absolvent viacerých kurzov doma aj v zahraničí
·         školiteľ viacerých značiek kávy
 
      

           

     

                

            

                           

                                    

Lukáš Podbehlý

 • 1. miesto Latte Art Championship 2014
 • 2. miesto Barista Championship 2014
 • 2. miesto Cup Tasters 2014
 • 3. miesto Coffe In Good Spirit s2014
 • účastník World Latte Art Champoinship
   Melbourne, Australia 2014
 • 1. miesto Mist Kávy Profi Ahol Cup 2013
 • 3. miesto Latte Art Championship 2013
 • 1. miesto Latte Art Championship 2012
 • účastník World Latte Art Championship Soul, Korea 2012
 • 1. miesto Mistr kávy Junior 2012
 • 2. miesto Coffee in Good Spirits Championship 2012
 • 3. miesto Barista Championship 2012